Opplevelser i nord - kunnskapsbasert verdiskaping

Opplevelser i nord

Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen ved Nord universitet, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, Nordlandsforskning, NORUT og NIBIO. Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd.

Prosjektet har en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning, samt en bred forankring i nettverk og prosjekter blant reiselivsbedrifter i nordområdene.

Last ned 5 årsmeldingen til Opplevelser i nord.

Programmet består av 11 delprosjekter med problemstillinger relatert til innovasjon, læring, entreprenørskap, næringsutvikling, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping,  destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv i nordområdene spesielt. Rundt 50 forskere deltar i prosjektet.

Siste nytt fra Opplevelser i Nord

  • Nettverk og klynger som innovasjonsverktøy

    Nettverk og klynger er del av Norges innovasjons policy. Vi ser det blant annet ved satsningen på programmer for bedriftsnettverk, Arena og NCE i Innovasjon Norge.

  • Fremtidsverksted med OiN-forsker

    Andøys næringsliv var samlet til fremtidsverksted, hvor blant andre Hin Hourau Heemstra delte sin kunnskap om hvalsafari – og nye muligheter i bransjen.

  • Vi kondolerer

    Per Østergaard, professor II ved Handelshøgskolen Nord universitet og forsker på Opplevelser i Nord, døde natt til onsdag 6. april i Odense, Danmark. Han hadde sin hovedstilling ved Syddansk Universitet, Institutt for Marketing and Management. Per var engasjert på delprosjektet wp 2.4 ”Ordinære og ekstraordinære turistopplevelser” og var sentral i forskningsgruppens datainnsamling både på Svalbard og i Lofoten.

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: