• Norsk Opplevelseskonferanse i 2015

    Finner i år sted i Svolvær og Lofoten Kulturhus, og foregår fra den 28. til 30. oktober. Her kommer noen smakebiter fra programmet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern

Finansiert av: