Disputerte om festivaler

Ingebjørg Vestrum (38) har forsket på hvordan ildsjeler klarer å få samfunnsprosjekt som musikkfestivaler til å lykkes i lokalsamfunnet. 13. mai disputerte hun på Handelshøgskolen i Bodø.

Ingebjørg Vestrum (38) har forsket på hvordan ildsjeler klarer å få samfunnsprosjekt som musikkfestivaler til å lykkes i lokalsamfunnet. 13. mai disputerte hun på Handelshøgskolen i Bodø.

 - Jeg viser fram strategier for hvordan ildsjeler lykkes i å mobilisere lokalsamfunnet til slike positive prosjekt, sier Vestrum. Hun er stipendiat på Nordlandsforskning.

Vestrum er opptatt av bygdeutvikling. I sitt forskningsarbeid har hun studert etableringen av tre musikkfestivaler.

- Men jeg kunne ha studert andre typer samfunnsprosjekt. Jeg tror strategiene kan være nyttige også for en organisasjon som ønsker å stimulere til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet må engasjeres hvis de skal lykkes i skape positive fellesverdier for bygda. Det er ikke nok å ansette folk og å handle utstyr lokalt. De som bor der, må aktivt dras med i etableringen.

- Og hvis ikke?

- Hvis ikke, kan initiativtakerne risikere å få lokalsamfunnet mot seg.

- Hvordan går de fram for å spille på lag med lokalsamfunnet?

- De som er fra bygda har anerkjennelse og nettverk og kan lettere knytte seg opp mot tradisjoner, natur og aktiviteter. En etablerer som kommer utenfra, må jobbe hardere. Det er helt nødvendig å knytte til seg folk som er anerkjent i lokalsamfunnet - både innenfra og utenfra.

Vestrum viser at etableringen går i faser. I starten er det viktig å tilpasse seg tradisjoner og kultur i bygda. Men etter hvert trekkes aktørene mer inn i beslutninger og veivalg og former dermed festivalen.

- Det gjør festivalene enda mer knyttet til lokalsamfunnet.

- Er det noe som har overrasket deg underveis i forskningen?

-  Ja, jeg ble overrasket over at det å skape en festival er en så komplisert prosess. Det er mange aktører  med forskjellige mål. De frivillige er med fordi de vil høre musikk og gjøre noe sosialt, forretninger er med for å tjene penger, og etablerere og musikere for å få fram kulturen og musikken. Det kan bli kolliderende mål og forventninger, sier Vestrum.

 

Tittelen på Vestrums avhandling er: The Resource Mobilisation Process of Community Ventures
- The Case of Cultural Events in Rural Communities.

Les om disputasen på Universitetet i Nordlands hjemmeside. 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: