Hvordan er ditt nettverk?

Om vi skal integrere oss internasjonalt, i turisme, forskning, handel eller sosiale bevegelser, så må vi, forstå at dagens verden består av digitale og sosiale nettverk, skriver Hindertje Hourau i sin kronikk.

Om vi skal integrere oss internasjonalt, i turisme, forskning, handel eller sosiale bevegelser, så må vi, forstå at dagens verden består av digitale og sosiale nettverk, skriver Hindertje Hourau i sin kronikk.

Kronikk skrevet av Hindertje Hoarau. Stipendiat innovasjon i naturbasert reiseliv / Handelshøgskolen i Bodø – Universitetet i Nordland. Sto på trykk iAvisa Nordland 9. mai.

Det viktigste spørsmålet blir: Hva kan vi tilby omverdenen, og hva trenger vi fra andre?

En av de mest innflytelsesrike samfunnsvitere i vår tid, Manuel Castells, adresserer slike spørsmål.

15. mai holdt Professor Manuel Castells et foredrag ved Universitetet i Nordland. Castells er professor i kommunikasjonsteknologi og samfunn ved University of Southern California (USC), samt professor i journalistikk og kommunikasjon ved Annenberg School (USC) ved samme universitet.

Castells mottok Holbergprisen i 2012 for sitt holistiske og utmerkede arbeid om forståelse av det moderne samfunn, fordi” Castells er den ledende sosiologen i media og informasjonsteknologi. Hans ideer og skriftlige bidrag har utformet vår forståelse av politisk dynamikk av urbane og globale økonomier i nettverkssamfunnet.”, slik Holbergprisens akademisk komite formulerte det.

En ny forståelse

Manuel Castells er invitert som en del av Holbergforelesningene 2014.

Castells vil snakke om sosiale bevegelser.

I følge Castells, lever vi i en tid av forvirring.

I lys av Albert Einsteins logikk om at vi er vi ikke er i stand til løse våre problem med de samme tankemønstrene som utformet dem, utvikler Castells en ny forståelse av vår globale samfunn samt de sosialpolitiske, økonomiske og kommunikative kreftene som utformer vår verden.

Castells sine tre bøker i The Information Age tilbyr et omfattende teori om det globale samfunn knyttet samme i urbane nettverk og medier. Hans siste arbeid, Communication Power, er en innovativ analyse av nye medier, som Facebook og Twitter. De nye kommunikasjonsformene utfordrer konsentrasjonen av mediemakten og på den måten forandrer de den politiske sfæren.

Populær forsker

Castells er en av de få vitenskapsmenn som er leses av et bredt, tverrfaglig og internasjonal publikum. Som student i miljøledelse fikk jeg muligheten til å høre Castells forelese for et fullstappet auditorium ved The Radboud University of Nijmegen i Nederland.

Nå, som stipendiat i innovasjon og naturbasert reiseliv ved Handelshøgskolen i Bodø, er Castells fortsatt inspirerende for min forskning, fordi hans tanker er relevante for å forstå konteksten av kunnskapsdeling, samarbeid og felles verdiskaping i reiselivssektoren.

Stipendiater og professorer ved UiN bruker og refererer til Castells arbeid. For eksempel, mener UIN-stipendiat Elisabeth Tømmerbakk at Castells er enda bedre kjent i spansktalende land. Elisabeth underviser for øvrig i samfunnsvitenskap ved universitetet i Cuenca, Ecuador samtidig som hun tar doktorgraden ved Universitetet i Nordland.

Det er i seg selv et bevis hva Castells snakker om. Vi lever i en verden av nettverk, og akademikere jobber sammen på tvers av landegrenser og organisasjoner. Det spiller ingen rolle om man studerer bedrifter, miljøbevegelser, sosiale grupper eller regnskapspraksis i oljeselskaper - de er alle en del av nettverksamfunnet.

"Alt er kommunikasjon"

Globale nettverk er viktige fordi de skaffer oss ressurser og mennesker. Universitetsbyen Bodø trekker til seg høyt utdannede mennesker med forskjellig bakgrunn og kompetanse. Det vil forandre byen vår.

Castells argumenterer for at det største skiftet i vår tid gjelder overgangen fra «massekommunikasjon» til «masse selv-kommunikasjon».  Mens vi tidligere kun leste avisene og så på fjernsynet, kan vi idag, gjennom våre egne og mobile datamaskiner, nettbrett og telefoner, selv bestemme innholdet og hvilke kanaler vi ønsker å hente informasjon fra og hvilke kanaler vi velger å kommunisere i.

Ann Heidi Hansen, som nå jobber som Brand Manager i Nordnorsk Reiseliv, og som også skriver på en doktorgrad om” gåsehudopplevelser” i reiselivsbransjen, illustrerer dette med følgende eksempel: For få år siden, ville strategien være å utforme en markedsføringskampanje for å fremme Bodø-regionen som turistmål. Nå er det blitt vanskeligere å nå publikum med tradisjonelle former for massekommunikasjon, Årsaken er at folk søker etter informasjon på andre måter enn før. Potensielle turister er mer interessert i hva andre turister har å si om Bodø, enn hva markedsføring brosjyrene og destinasjonsselskapene lover.

Et annet eksempel er overnattingsmuligheten AirBnB som knytter folk sammen gjennom digitale, sosiale nettverk.  I stedet for å betale overnatting på hotell, kan man nå bo privat for en rimelig sum og samtidig få nye venner.

Manuel Castells gir oss en forståelse og forklaring på hvorfor ulike typer nettverk forandrer verden så raskt. Det er en av de viktigste grunnene til at han mottok Holbergprisen, og det er en av grunnene til at han er gjesteforeleser på Universitetet i Nordland.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: