Lite opptatt av opplevelsesdesign

Opplevelsesdesign er nærmest et fremmedord for opplevelses- bedriftene. De er lite opptatt av hvordan de setter sammen opplevelser for sine kunder.

Opplevelsesdesign er nærmest et fremmedord for opplevelsesbedriftene. De er lite opptatt av hvordan de setter sammen opplevelser for sine kunder.

Det har Ingrid Sommerli funnet ut i sin masteroppgave Innovasjon i naturbaserte opplevelsesbedrifter.

Ingrid Sommerli fra Narvik har studert ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland, og har fått støtte fra Opplevelser i nord til sin masteroppgave. Oppgaven er nominert til  pris for beste masteroppgave i kategorien Reiseliv.

Aktive kunder

Sommerli har valgt seg ut bedrifter som tilbyr opplevelser der kundene er aktive, for eksempel med skigåing eller sykling.
-    Jeg ønsket å se på hvordan de jobber med  innovasjon. For å finne ut av dette, har jeg undersøkt hvilke kilder – for eksempel kunder og trender - og aktører som er involvert i innovasjonsprosessene, og på hvordan bedriftene designer eller setter sammen en opplevelse, sier Sommerli.

Én aktør - flere roller

Hun oppsummerer de viktigste funnene slik:
•    Det er ingen klare linjer mellom kundene og andre aktører som er involvert i innovasjonsprosessen.  Innen opplevelsesbasert reiseliv har aktørene ofte flere roller. Det er ikke så opplagt om de er konkurrenter, samarbeidspartnere eller nettverkspartnere. Ofte er de både-og.

Kundene utvikler opplevelsen

- Et interessant funn, ifølge veileder Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø. Tradisjonelle begrep og spørsmål som brukes i internasjonale studier av innovasjon kan skape forvirring når de overføres til nye bransjer, og da gi feilkilder i undersøkelsene. Også kundene kan være en del av nettverket. Kundedrevet innovasjon er særlig aktuelt innen naturbaserte opplevelser.

Kundens ferdigheter

•    Opplevelsesdesign er ikke et velkjent begrep for bedriftene, og det virker ikke så gjennomtenkt hvordan de setter sammen opplevelsen.
•    Få bedrifter har kartlagt kundens erfaringer – for eksempel hvilke skiferdigheter kunden har, eller hvilken fysisk form vedkommende er i  - før opplevelsen.  Slik kartlegging er viktig for sikkerheten.

-    Bedriftene kunne nok vunnet på både å bruke opplevelsesdesign aktivt og å kartlegge kundenes inngangsposisjon, sier Sommerli.

Les sammendrag av oppgaven.

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: