Sertifiseringsordninger i reiselivet

Styringsgruppen i VRI Nordland 2014-2017, avholdt sitt andre møte 29. april. I tillegg til vanlig møteagenda deltok styret på reiselivslunsjen som arrangeres av Novadis. Temaet var kartlegging av effekter av sertifiseringsordninger for reiselivet.

Styringsgruppen i VRI Nordland 2014-2017, avholdt sitt andre møte 29. april. I tillegg til vanlig møteagenda deltok styret på reiselivslunsjen som arrangeres av Novadis. Temaet var kartlegging av effekter av sertifiseringsordninger for reiselivet.

Prosjektleder Dorthe Eide fra Universitetet i Nordland holdt et interessant og inspirerende foredrag om et spin-off prosjekt tilknyttet et lite forprosjekt som fikk midler gjennom VRI-programmet og forskningsprosjektet Opplevelser i Nord. Prosjektet har videreutviklet seg til å bli et større prosjekt med flere aktører og finansiører involvert.

Les mer på Nordland fylkeskommune sine nettsider

- Mer kvalitet over land og vann (uin.no)

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: