– Natur er ikke nok

Norges største forskningsprosjekt innen reiseliv, Opplevelser i Nord ved Nordlandsforskning, summerer opp forskningsfunn så langt og ser på forskningsbehov framover.
    – Norge er kaldt, dyrt og langt borte. Da holder det ikke at vi har fin natur.  Det har alle. Vi må ha søkelys på hvor vi kan tjene penger. I 120 år har vi fortalt verden at vi har natur, men vi må guide folk inn til opplevelsen, understreker Solheim.

Handling

Hilde Solheim 350 Opplevelser i nord seminar 11Hun etterlyser mer forskning, tettere samarbeid med reiselivsnæringa og ikke minst at Handels- og næringsdepartementet tar forskningsfunn på alvor.
      – Det er et brudd mellom gode forskningsfunn og analyser og politikkutformingen. Reiselivet er stebarn i Nærings- og handelsdepartementet. Det burde heller ligge under Kommunal- og regionaldepartementet, mener Solheim som etterlyser et nasjonalt ansvar for kompetansebygging og sertifisering i reiselivsbransjen.

Mye å lære

Solheim mener Opplevelser i Nord har jobbet godt hittil. Men næringa skriker etter mer forskning for å kunne hevde seg blant konkurrerende land. Mange av dem er langt flinkere enn Norge til å skreddersy opplevelser for den enkelte turist.
    Opplevelser i Nord har forsket mye på hvem som besøker Nord-Norge og hvordan de opplever det, organisering og samarbeid i næringa, markedsføring, entreprenørskap og ekstraordinære opplevelser som safarier og ekstremsport. Som professor Nina Prebensen ved Universitetet i Tromsø sier det: For noen kan bålkaffe eller det å ta fjellheisen i Tromsø, være ekstremt nok.

Hva gjør andre?

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan konkurrentene opererer. Canada er kommet langt i å skreddersy turistopplevelser til den enkelte kunde. Island har tre-fire ganger mer turisme enn Norge.
Hilde Charlotte Solheim mener næringa må endre søkelys fra den gamle volumturismen.

Spisset

    – Vi anbefaler en spisset turistsatsing. Markedet vil ha aktiviteter, kunst og kultur. Operatørene etterspør flere unike opplevelser og tilbydere, men får ikke tak i dem.
Hun oppfordrer forskerne til å analysere reiselivets utfordringer, særlig med tanke på kommersialisering, prising og samhandling mellom reiselivsaktørene.
    – Nord-Norge har ressursgrunnlaget, men må sette produktene sammen på en god måte, møte kundene  og prise seg riktig.

Mer proffe

Hun mener Norge allerede har bra utvalg av med nisjeprodukter og -aktiviteter, men at det er stort behov for profesjonalisering.

     – Det er uakseptabelt for de som organiserer reisene at bedriftene ikke gir respons på flere dager når de blir kontaktet om pris og kapasitet. Hvis vi mener alvor med at vi skal leve av reiseliv, må vi lære oss spillereglene og møte markedet profesjonelt. Noe annet er bare tull.

Et annet hinder for en vellykket turistsatsing mener hun er tilgjengelighet.

For finnene og islendigene er reiseliv noe de trenger, i harde økonomiske tider. Det fører til at de tar noen tøffe grep og satser skikkelig. Samtidig har de store aktører innen transport som funger som innbringere av mange gjester, men som likevel setter opplevelsene i sentrum. Der har vi fortsatt et stykke å gå med våre hjemlige aktører, sier Solheim.

Seminardeltakerne gjorde opp status for Opplevelser i Nord så langt og diskuterte veien videre. 
  1. Opplevelser i Nord er Norges største forskningsprosjekt på, med og for reiselivet.
  2. Prosjekt på 50 millioner kroner. Forskningsrådet står for 35 av disse gjennom Forskningsløft i nord.
  3. 45 forskere involvert.
  4. Prosjektet varer i fem år, fram til september 2014. Signalene fra Forskningsrådet er tre års forlengelse.