Arrangerer forskerpool for reiselivsbedrifter

Illustrasjonsfoto: Dylan Gillis

Norges forskningsråd søker forskere med kompetanse som reiselivsnæringa kan ha nytte av.

Påmeldingen åpnes 6. september kl. 13, og stenges når poolen er full.

Etter positive erfaringer med IKT-forskerpool i fjor, åpner Forskningsrådet også i år en reiselivs-forskerpool. Denne poolen skal fylles med relevant forskerkompetanse, som bedrifter som har SkatteFUNN-prosjekter innen segmentet reiseliv/turisme kan benytte seg av.

Forskere som har kompetanse som er relevant for reiselivet kan søke om å være med i poolen. Eksempler på kompetanse er kultur, mat, opplevelser, forretningsmodeller, design, sikkerhet og så videre. Det er et mål å ha god spredning av kompetanse i poolen, og det er ikke en forutsetning av du arbeider spesifikt med reiselivsforskning, heter det i invitasjonen fra Forskningsrådet.

Er du forsker og interessert? Les mer og registrer deg her.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: