Bacheloroppgave: Bondegårdsturisme og nyskapning op landsbygda

Levert ved Nord universitet og skrevet av: Pia Måsøval Arntzen, Maria Kristiansen og Ingrid Elisabeth Simonsen.

Antall sider 151

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: