Bacheloroppgave: Ekstraordinære opplevelser – Hvilken rolle har nettverk for design av disse?

Bacheloroppgaver levert ved Nord universitet, skrevet av Brynjel Johannes Toft.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: