Bacheloroppgave: En studie av reisebyråers relasjonsbygging i sosiale medier

Bacheloroppgave levert ved Nord universitet, skrevet av Julie Simonette Lian og Marie Strømsvik.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: