Bærekraftig turisme i Nord-Norge

Bærekraft har kommet for å bli og vil være en norm i reiselivsbransjen i fremtiden, det finner Hoang-Nam Duy Vo i sin masteroppgave, skrevet med støtte fra Opplevelser i nord.

Sammendrag skrevet av Hoang-Nam Duy Vo

Turisme er ansett på som en av verdens største næringer, og det vokser fortsatt i et raskt tempo. Internasjonal ankomster økte fra 996 milliarder til 1035 milliarder i 2011-2012. Dette er ifølge UNWTO (United Nations – World Travel Organization) første gang i turismens historie at internasjonale turistankomster oversteg 1 milliard. Turisme er veldig viktig for mange land og destinasjoner fordi det genererer mye inntekter, men uten skikkelig planlegging og styring av kan det fungere som et tveegget sverd og årsake sosio-kulturell, miljømessig og økonomisk skade til destinasjonen. Turisme kan være en flott mulighet til å oppleve andre kulturer, ulike mennesker, nye destinasjoner og utvide horisonter, men folk kan også forstyrre lokale kulturer og skade miljøet samtidig. Det er her bærekraftig turisme kommer inn.

Bærekraft har blitt brukt som et verktøy for forskjellige selskaper til å bli bedre på hvordan å drive virksomheten deres i forhold til samfunnet, miljøet og de ressursene de har til rådighet. En nylig utvikling er at bedriftene i reiselivsbransjen har sett verdien i å være bærekraftig og hoppet på trenden.

Denne oppgaven vil ta et blikk inn i hotell og/eller andre bedrifter innenfor turisme delen av opplevelsesøkonomien i Nord-Norge og sammenligne dem med tilsvarende bedrifter i Waikiki, Hawaii. Eksterne og interne faktorer som driver eller hindrer selskapets fokus mot bærekraft eller øko-turisme vil bli undersøkt, og ulike selskaper som har gått for en mer bærekraftig modell vil bli identifisert og deretter sammenlignet med hverandre. Intervju er brukt som fremgangsmetode til å få informasjon og alle bedrifter har fått de samme spørsmålene.

Konklusjonen i denne oppgaven har vært at veldig mange bedrifter ser fordelen med å bli mer bærekraftig, både innenfor i bedriften i form av bedre struktur og besparing, til utenfor bedriften i form av bedre rykte og samarbeid med resten av lokalsamfunnet. Selv om resultatene i denne oppgaven forholder seg til et lite segment av markedet og kan ikke sammenlignes med resten av reiselivsnæringen, er det klare tegn til at bærekraft har kommet for å bli og vil være en norm i reiselivsbransjen i fremtiden.

Les hele oppgaven med tittelen: "Driving factors to sustainable tourism i Northern-Norway"

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: