Business til Business relasjoner ved innovasjon og produksjon av opplevelsesbasert reiseliv

Case Widerøe ‘Fly & Bike’ og Hurtigrutens landbaserte opplevelser. Bacheloroppgave fra Ledelse og Markesdføring i service- og opplevelsesøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland, skrevet av Eva-Cathrine Bugten og Sara Kristin Hansen.

I bacheloroppgaven har Bugten og Hansen tatt for seg hvordan relasjoner påvirker innovasjon og produksjon innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland. Gjennom problemstillingen:  "Hvilken betydning har Business to Business relasjoner ved innovasjon og produksjon i opplevelsesbasert reiseliv?" har de søkt å få en bedre forståelse av hvordan samarbeid fungerer som en ressurs på dette området. Studentene ønsket å se på hvordan forholdet mellom store og
små aktører er, ved å se på hvilke fordeler og ulemper som oppstår i et slikt samarbeidsforhold.

Antall sider 94
Last ned PDF

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: