Bytterelasjoner i reiselivet – Muhammad Arif

Muhammad Arif sammen med veileder Øystein Jensen.

Opplevelser i nord-tilknyttede Muhammad Arif disputerte i Bodø 21. januar. Han har forsket på kjøper-selger-relasjoner innen reiselivet.

Arif har studert bytterelasjoner på tre nivåer mellom lokale sericetilbydere og turoperatører i reiselivsspesifikke distribusjonskanaler – lokal servicetilbyder, nasjonal turoperatør og utenlandsk turoperatør.

Avhandlingen er en sammenlignende studie av distribusjonskanaler knyttet til Nord-Norge og Gilgit Baltistan i Pakistan.

Muhammad Arif har fått støtte fra Opplevelser i nord til sin forskning.

Mange likheter

– De to områdene har mange likheter, med fjell, spredt bosetning, de ligger nord i landet og har ikke så mange andre muligheter enn reiseliv, sier Muhammad Arif. Samtidig er det også store ulikheter med hensyn til blant annet servicenivå og risiko. Turoperatøren er viktigere i Gilgit Balistan enn i Nord-Norge.

Arifs hovedveileder, professor Øystein Jensen på Handelshøgskolen i Bodø, sammenligner situasjonen innen reiseliv i Gilgit Balistan med situasjonen i Nord-Norge da turismen startet for 30-40 år siden.

– Den måtte bygge seg opp på samme måte som i Pakistan i dag.

Arif holder prøveforelesning og disputerer for ph.d-graden ved Handelshøgskolen i Bodø 21. januar.
Tittelen på avhandlingen er Interorganizational exchange relationships.

Turoperatørens rolle

Avhandlingen fokuserer blant annet på hvordan samarbeid mellom turoperatørene og de lokale reiselivsbedriftene kan bidra til større involvering og kompetanseheving blant de lokale bedriftene, og til en mer bærekraftig næring på lang sikt.

– Slik kunnskap har betydning for alle destinasjoner hvor turoperatører bidrar til å skape turiststrømmer. Internasjonale turoperatører sender turister over hele verden, og de grunnleggende problemstillingene er i prinsippet de samme voeralt, sier Øystein Jensen. Han har tidligere studert samarbeid med turoperatører i Afrika og ser at flere av turistene som reiser dit også reiser til Nord-Norge.

– I Nord-Norge spiller fortsatt turoperatører en viktig rolle for turister fra nye internasjonale markeder, for eksempel i Asia, sier Jensen.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: