Prosjekter

Det er to arbeidspakker i Opplevelser i nord, hvor du finner tilsammen 11 delprosjekt. Prosjektleder for hele Opplevelser i nord er seniorforsker Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning.

Arbeidspakke 1: Fra potensialer til innovative og konkurransedyktige reiselivsbedrifter

Prosjektleder: Førsteamanuensis Dorthe Eide, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland
dorthe.eide@uin.no, Tlf. 75 51 76 91/ 482 12 333

Arbeidspakke 2: Turistopplevelsen i et verdiskapende perspektiv

Prosjektleder: Professor Nina K Prebensen, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
nina.prebensen@uit.no, Tlf. 913 42 515

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: