Publikasjoner knyttet til Opplevelser i nord

Her finner du en oversikt over publikasjoner fra Opplevelser i nord. Savner du noe på listen, send e-post til hri@nforsk.no.

Opplevelsesproduksjon

Innovasjon og verdiskaping gjennom design og eksternt samarbeid: case: opplevelseshotell. Levert ved Universitetet i Nordland, våren 2015, skrevet av Ylva Iversen og Maria Baardsgaard.

Opplevelser i bibliotek

– En oppgave om opplevelsesøkonomiske trender og de utfordringer og muligheter dette medfører i utviklingen av arrangementstilbud i dagens folkebibliotek.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: