Publikasjoner knyttet til Opplevelser i nord

Her finner du en oversikt over publikasjoner fra Opplevelser i nord. Savner du noe på listen, send e-post til hri@nforsk.no.

Videreutvikling og innovasjon av naturbaserte opplevelsesprodukter

Case "videreutvikling og innovasjon av opplevelsesprodukter". Bacheloroppgave fra Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomien, Handelshøgskolen ved Nord universitet, skrevet av Charlotte Johansen og Malin-Katrin Hansen.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: