Studentstipend og tidligere oppgaver

Studenter på master- og bachelornivå som skal skrive master/baceloroppgaver kan søke om stipend innen reiseliv.

DET ER FIRE ÅRLIGE SØKNADSFRISTER: 

15. januar, 15. april, 15. september og 15. november
 
 
 

Her finner du master- og bacheloroppgaver skrevet med stipend fra OiN. Søk etter studentoppgaver.

Stipendet gjelder fortrinnsvis studenter ved:
  • Nord universitet
  • Universitetet i Tromsæ
  • Og studenter som studerer i eller på reiseliv i Nord-Norge

Men også studenter fra andre miljøer kan søke.

Vi er åpne for ulike problemstillinger og faglige tilnærminger, men de må:

  • Enten være aktuelle reiselivsproblemstillinger
  • Eller være mer generelle problemstillinger som studeres innenfor reiselivsnæringer (f.eks. overnatting, mat, naturbaserte opplevelser, kulturbaserte opplevelser, transport).

Hvert stipend er på inntil 10 000,- kroner. Stipender dekker primært kostnader ved datainnsamling og skriving av masteroppgaver. En stipendkomité med representanter fra lærestedene behandler søknadene. HHB organiserer utbetalingene og fører regnskap.

Mer informasjon om master-stipendordningen kan du få hos kontaktpersonen på ditt lærested:

Handelshøgskolen ved Nord universitet:

Dorthe Eide, 75 51 76 91, dorthe.eide@nord.no

Handelshøgskolen i Tromsø, UiT:

Kåre Skallerud, 77 64 68 20, kare.skallerud@uit.no

og Nina K. Prebensen, 91 34 25 15, nina.prebensen@uit.no

Institutt for psykologi, UiT:

Tove Irene Dahl, 77 64 54 56, tove.dahl@uit.no

Søknad om masterstipend sendes til: prosjektkoordinator Ellen Abelgård: ellen.abelgard@nord.no

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: