Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 2:Turistopplevelsen i et verdiskapende perspektiv

Leder for arbeidspakke 2: Nina K. Prebensen fra Universitetet i Tromsø


2.1. Opplevelsesverdi i bærekraftige reiselivsbedrifter

Utvikle en systematisk forståelse av hvordan bærekraftige opplevelser skapes både fra turistens og bedriftens ståsted. Prosjektet vil ha spesielt fokus på hvordan kulturell bakgrunn innvirker på naturopplevelser. Prosjektleder Nina K. Prebensen, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet

2.2. Opplevelsens psykologi

 Utforske turistopplevelser fra et psykologisk perspektiv og relasjonen mellom tilrettelagte opplevelser og turistens opplevelse.

Prosjektleder Tove Dahl, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet 

2.3. Dynamisk besøksinvolvering og samskaping av verdier for besøkende, tilbydere og vertskapssamfunn

Hvordan designe attraksjoner for å involvere og aktivisere besøkende? Og se på verdiskapingspotensialet i attraksjonene.

Prosjektleder Øystein Jensen, HHB, UiN

2.4. Ordinære og ekstraordinære turistopplevelser

Hvordan oppleves ekstraordinære turismekontekster i Nordområdene?
Hvordan innvirker turistens ordinære liv på deres opplevelse av ekstraordinære produkter? Hvilken rolle spiller turistens inngangsposisjon, eksempelvis kunnskap, ferdigheter og forståelse, for mestring, utfordringer og verdi i løpet av ekstraordinære opplevelser? Hvordan opplever turisten transformasjoner inn i og ut av turistrollen? Hvordan kan forhold som oppfattes som ordinære av bedrifter, destinasjoner og beboere, oppfattes som ekstraordinære for turister?

Stikkord for delprosjektet:

Ekstraordinære turistopplevelserMestring og utfordringer i turistrollenTransformasjoner inn/ut av kundefordypningBetydning av turisters inngangsposisjonNår ordinære opplevelser (lokalt) blir ekstraordinæreFaser i turistopplevelsenKundeverdi

Prosjektledere: Frank Lindberg og Lena Mossberg, Handelshøgskolen i Bodø/UiN

2.5. Turisters bruk av informasjonskilder

Hvilke informasjonskilder bruker turister som besøker nordområdene – spesielt fokus på tyske turister.

Prosjektleder Tor Korneliussen, HHB, UiN

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: