• Hvordan blir vi lykkelige?

  Da lykkeforsker og småbarnspappa Audun Hetland startet opp prøveforelesningen til sin disputas, viste han bilde av sønnen sin på storskjermen. Det var av en helt spesiell grunn.

 • Har forsket på handelsmesser – Wondwesen Tafesse

  Handelsmesser blir stadig mer verdifulle møteplasser for bedriftene, sier Wondwesen Tafesse ved Universitetet i Nordland. Han har fått støtte fra Opplevelser i nord til sin doktoravhandling «The Marketing Functions of the Trade Show System». 14. februar 2014 disputerte han ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

 • Historiefortelling i reiselivsbransjen – Line Mathisen

  Line Mathisen ved Universitetet i Tromsø har skrevet doktoravhandling om hvordan historiefortelling kan være et kommunikativt redskap for opplevelsesaktører som ønsker å tilrettelegge for økt aktivitet gjennom å involvere sine gjester emosjonelt og kognitivt.

 • Opplsukt i opplevelser – Ann Heidi Hansen

  4. september hadde Ann Heidi Hansen prøveforelesning og disputas for graden Ph.D. ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Hansen har skrevet om når turister blir oppslukt i opplevelser, glemmer tid og sted og undersøkt hvordan slike opplevelser skapes

Kontaktinformasjon

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: