• Forskningspris for OiN-artikkel

    Nina Prebensen har fått forskningspris for artikkelen Value co-creation: Significance of tourist resources.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: