• Møtte utenriksministeren

    Utenriksminister Brende inviterte til arbeidslunsj om nordområdene 12. august 2014, ved Universitetet i Nordland. Opplevelser i nord forsker Dorthe Eide ble invitert til å innlede om opplevelsesbasert reiseliv.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: