• Ny bok fra Prebensen, Chen og Uysal

  Turisme øker i omfang og får også økt vitenskapelig oppmerksomhet. Forskere mener at det er viktig å forstå bredden og dybden av kundens oppfattelse av verdien en feriereise gir, i tillegg til årsaker og konsekvenser av opplevelsesverdien.

 • Creating Experience Value in Tourism

  Turisme øker i omfang og får også økt vitenskapelig oppmerksomhet. Forskere mener at det er viktig å forstå bredden og dybden av kundens oppfattelse av verdien en feriereise gir, i tillegg til årsaker og konsekvenser av opplevelsesverdien.

 • I gang med Opplevelser i nord, runde 2

  Opplevelser i nord går i gang med en ny prosjektperiode. Allerede er prosjektet godt i gang og hadde oppstartsmøte for alle prosjektledere 11. og 12. september.

 • Ny OiN-doktor

  Ann Heidi Hansen har skrevet om når turister blir oppslukt i opplevelser, glemmer tid og sted og undersøkt hvordan slike opplevelser skapes. 4. september hadde Hansen prøveforelesning og disputas for graden Ph.D. ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: