• Pris for beste mastergrad om reiseliv

    Kristina Robinson vant pris for beste masteroppgave innen reiseliv ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland. Hun har skrevet oppgaven "World Heritage listed sites – Does it attract tourists? A Study of factors influencing Norwegian tourists’ intention to visit UNESCO’s world Heritage listed sites.

  • Nasjonalt kvalitetssystem for reiselivet

    De fleste andre land som Norge konkurrerer med har en nasjonal og langsiktig satsning på kvalitetsutvikling og sertifisering, men Norge har enda ikke kommet på banen.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: