• Master og snart doktor tilknytta Opplevelser i nord

    Karin Wigger hadde tidlig tilknytning til Opplevelser i nord. Hun fikk reisestipend fra OiN for å gjøre feltarbeid til masteroppgaven. Nå skriver hun på doktorgraden sin, og det gjør hun også i tilknytning til Opplevelser i nord.

  • Fra Opplevelser i nord til opplevelser i sør

    Sølvi Solvoll skriver sin PhD i prosjektet Opplevelser i nord. Siste semester i 2015 bytta hun og hele familien ut snø og kulde i Bodø med sommer og varme på andre siden av jorda i Australia.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: