• Starter nordisk forskernettverk

    Arbeidet med å etablere dette nordiske forskernettverket ledes av Nordlandsforskning ved Einar Lier Madsen. Nettverkets første møte er 21. – 22. juni i København. Nettverket tar for seg opplevelsesøkonomien og opplevelsesbasert reiseliv.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: