• Fra ide til suksess – Om å samskape verdifulle eventer

    Leder av arbeidspakke 2, professor Nina K. Prebensen har gitt bok om verdifulle eventer. Med nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken hvordan verdiskapingen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet.

  • Lokal mat og matopplevelser, mer enn bare mat på fat

    Lokal mat og matopplevelser er navnet på ett av de mange delprosjektene i reiselivsforskningsprosjektet Opplevelser i nord. Nå har forskerne snakket med gjester om deres besøk på spisesteder som satser på lokal mat og opplevelser attåt.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: