Corporate events: Hvorfor arrange bedriftsevents, og hva er faktorer for suksess?

En bacheloroppgave levert ved Universitetet i Nordland våren 2015. Skrevet av Silje K. Berg og Lena Strand.

Temaet for denne oppgaven er corporate events. Vi har i forskningsarbeidet valgt å benytte oss av Statoil Fuel & Retail AS som casebedrift. Formålet har vært å avdekke motiver for å avholde events i bedriftssammenheng, samt faktorer for suksess, herav problemstillingen:

Hvorfor arrangere bedriftsevents, og hvilke faktorer er viktige for suksess?

Og underproblemstillingen:
Hvilke resultater ser ledere i etterkant av bedriftsevents?


 

Last ned PDF

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: