Ekstraordinære turistopplevelser og kundefordypning i Lofoten

Bacheloroppgave levert av Malin Adreassen, Marianne Kristin Jensen og Silje Lovise Tjønna.

Tema for denne oppgaven er ekstraordinære opplevelser og kundefordypning i Lofoten. I studentoppgaven har de derfor valgt å intervjue turister som deltar på slike opplevelser.


Formålet har vært å avdekke hvilke faktorer som er viktig for opplevelsen sett fra et kundeperspektiv, samt når og hvor en fordypning i opplevelsen skjer. Dette har gitt problemstillingene:


Hvilke faktorer er sentrale når ulike turister deltar på opplevelser i Lofoten og
hvordan innvirker disse på positive og negative sider ved opplevelsen?


og:


Opplever turistene en progressiv eller umiddelbar fordypning under ekstraordinære
opplevelser og når inntreffer den?

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: