Gode virkemidler er ikke alt

Opplevelsesdesign virker effektivt, men reiselivsarrangører må også ta hensyn til turistenes bakgrunn.

Opplevelsesdesign virker effektivt, men reiselivsarrangører må også ta hensyn til turistenes bakgrunn, sier Gøril Helene Christoffersen som har skrevet masteroppgave om opplevelsesdesign.

Blir den religiøse turisten støtt av vitsene hun får servert under opplevelsesmiddagen, går hun kanskje fra bordet med en dårlig følelse.

– Det er viktig å ta i betraktning gjestenes inngangsposisjon, sier Gøril Helene Christoffersen. 

Hun har fått støtte til sin masteroppgave fra Opplevelser i nord. 

Designer sterke opplevelser

Oppgaven «Opplevelsesdesign og verdiskaping med fokus på kundens perspektiv» konkluderer med at opplevelsesdesign virker effektivt. Bedrifter som klarer å implementere virkemidlene i opplevelsesdesign i sine produkter, klarer å skape sterke opplevelser. Men der er altså et men.

Er du sulten og sliten, blir du kanskje irritert av å måtte vente på maten, selv om forberedelsen og programmet før servering er en del av opplevelsen. Og støter anektodene din religiøse overbevisning, gir det deg en dårligere opplevelse.

Studert ulike reiselivsprodukter

Christoffersen har sett på tre reiselivsprodukter: rib-rafting (naturopplevelse) i regi av Stella Polaris i Bodø, steinalderopplevelse i Tuvsjyen i Bodø og opplevelsesbankett på Thon Hotel i Svolvær.  Hun har basert seg på egen obeservasjon/deltakelse, andres observasjon og intervjuer med ansatte i bedriftene.

– Jeg har studert hvordan de ulike virkemidlene oppfattes av kunden og hvordan det skaper verdi, sier Christoffersen og lister opp disse virkemidlene:

Ekthet
Individualitet
Historiefortelling
Appellere til flere sanser
Kontrast til det hverdagslige
Deltakelse
Dramaturgi

 – De tre casene jeg studerte hadde opplevelsesdesign. Jeg konkluderer med at opplevelsesdesign kan brukes aktivt for å skape verdi. Samtidig er det viktig å vite at virkemidlene oppleves forskjellig fra person til person, sier Christoffersen. 

Ulik inngansposisjon

Gjennom dybdeintervjuene hun gjorde med deltakerne ble det tydelig at deres situasjon før opplevelsen begynner (inngangsposisjon) var viktig for hvor mottakelige de var for en opplevelse. 

– Deltakerne var fra fem ulike land, og jeg så også at kulturell bakgrunn hadde stor betydning for deres opplevelser. For eksempel ble raftingen en mye sterkere opplevelse for informantene fra Kenya enn hva det var for de skandinaviske. Den nordnorske naturen ble for dem en mye større kontrast til hva de var vant med hjemme i Afrika. Bare det å kjenne den kalde lufta i ansiktet, var stort for dem.  Opplevelsesbanketten i Svolvær som falt i smak hos stort sett alle, ble totalt ødelagt for en religiøs deltaker grunnet at deler av humoren/historiefortellingen sto i konflikt med hans religiøse overbevisning og derfor opplevdes som støtende. 
Steinalderopplevelsen ble forringet når en deltaker var sliten og sulten og syntes det ble for lenge å vente på maten. Dette gjorde at deltakeren ikke klarte å være mottakelig for det som skjedde forut for måltidet.  

 – Altså kan det være lurt for reiselivsarrangørene å ta i betraktning at deltakerne kommer med ulik kulturbakgrunn og ulik inngangsposisjon, sier Gøril Helene Christoffersen. 

Last ned masteroppgaven.

 

 

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: