Har forsket på handelsmesser – Wondwesen Tafesse

Foto av Wondwesen Tafesse.
Wondwesen Tafesse.

Handelsmesser blir stadig mer verdifulle møteplasser for bedriftene, sier Wondwesen Tafesse ved Universitetet i Nordland. Han har fått støtte fra Opplevelser i nord til sin doktoravhandling «The Marketing Functions of the Trade Show System». 14. februar 2014 disputerte han ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland.

Gode utstillere og selgere

Wondwesen har studert flere aspekter ved handelsmesser. Ett av dem er hvordan bedrifter kan måle resultater av deltakelse på messene. Han har også studert selve utstillingens betydning. Og han har sett på hvordan kundene agerer – hvem kjøper, hva kjøper de. Hva fikk dem til å kjøpe mer eller mindre.

– Jeg konkluderer blant annet med at attraktive utstillinger, mange og varierte varer og flinke selgere var viktig for at folk handlet, sier Wondwesen.

Lang fartstid

Hans avhandling omfatter også de som arrangerer handelsmessene og hvordan de kan øke deltakelsen.
–    Å ha et navn, en lang historie å vise til, hjelper. I alle fall opp til et visst punkt. En messe som har vart i 40 år er ikke spesielt mye mer attraktiv enn en som har vart i 30 år, sier Wondwesen.
Også wesider og kundeinteraktivitet har betydning. Det samme har størrelsen på messen og hvor lenge den varer.

Større betydning

Wondwesen har studert handelsmesser i Etiopia.

Han er uenig med dem som har spådd messenes død.

– I en utvikling der stadig mer foregår på nettet og vi sjeldnere møtes ansikt til ansikt, vil messene bli stadig viktigere. I alle fall bedriftsmessene. Bedriftene bruker messene blant annet for å bygge nettverk og å få kunnskap om nye produkter.

– Messene som retter seg direkte til forbrukerne vil nok ikke ha samme positive utvikling, mener Wondwesen.

Last ned Wondwesens avhandling.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: