Kommende hendelser
Ingen hendelser
Juni 2012
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Finansiert av:
Banner
Medieklipp:

Skrur på TV-sjarmen (Dagbladet 2. mai 2012)

Intervju med Tove Dahl (Nordlys, 11. februar 2012)

Samarbeid gir verdiskaping (Nordlys 27. november 2011)

Ny nordområdestrategi - nye muligheter (forskningsradet.no 16. november 2011)

Økende press på nordområdene (forskningsradet.no 15. november 2011)

Rekord for Nordnorsk Opplevelseskonferanse (reiselivskunnskap.no 7. november 2011)

Gåsehud er gull for reiselivsnæringen (innovativeopplevelser.no 7. november 2011)

Turistforskere på Svalbard (Svalbardposten 19. august 2011)

Himmelblå-turisme - smi før jernet blir kaldt (Brønnøysunds Avis 22. juni 2011)

Opplevelsesturisme
(NRK Ekko, mp3fil, 16. juni 2011)

Skal forske på Helgelandsprosessen (RanaBlad 6. juli 2011)

En kompleks region (Brønnøysunds avis 5. juli 2011)

Får midler til forskning (RanaBlad 6. juli 2011)


     

Spin off og synergieffekter: Del-1

Kronikk av Dorthe Eide, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø (UiN) og forskningsleder i Opplevelser i Nord og Elisabeth Ljunggren, seniorforsker Nordlandsforskning.

Et forskningsprosjekt som Opplevelser i Nord (del av Forskningsløft Nord) har mange mål og resultatkrav. Et viktig mål er å utvike kunnskap for reiselivsnæringen. I kunnskapsutviklingsprosessen kommer det alltid opp nye ideer som kan ha relevans for næringen. Når disse ideene blir koblet med rett type ressurser får man til ny «kunnskaping» sammen med bedriftene i næringen. I Nordland (og fra i år også i Troms) har vi gode erfaringer med å koble OiN og andre midler, ikke minst VRI-satsningen (Virkemidler for regional FoU og innovasjon), for å gjennomføre nye prosjektideer sammen med og for næringen. Vi skal her gi noen eksempler på erfaringene så langt med koblingen OiN og VRI-midler, for andre koblinger med OiN se Del-2

Del-1 (VRI-koblinger)

Dorthe Eide, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø (UiN) og forskningsleder i Opplevelser i Nord.

Elisabeth Ljunggren, seniorforsker Nordlandsforskning.

”VRI nullpunktundersøkelse/midtveisundersøkelse 2007 og 2010”: Gjennomført av Nordlandsforskning i samarbeid med Arena Innovative opplevelser i år 2007 og i 2010. Det første året ble det gjort nullpunktsanalyse av bedriftene i Arena klyngen. I 2010 ble det gjort midtveis evaluering i Arena klyngen, og nullpunktsanalyse av reiselivsrelaterte bedrifter på Helgeland. Formålet med nullpunktsanalysen var å kartlegge blant annet innovasjonsgrad og innovasjonskilder, for å få innsikt i situasjonen og ha grunnlag for senere kartlegginger og sammenligninger for å kunne studere utviklingen i klyngen/bransjen.

”VRI Gjesteundersøkelse Helgelandskysten 2010”: Prosjektet kom i stand etter initiativ fra næringen og destinasjonsselskap på Helgeland. Formålet var å utvikle økt forståelse av reisemotiver og hva gjestene opplevde som bra og mindre bra, i tillegg til kunnskap om de reisende. Det ble gjort både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. Handelshøgskolen i Bodø -HHB (UiN) gjennomførte prosjektet, og det er dokumentert i UiN rapport nr 1 (2011). Næringen har fått tilbakemelding gjennom foredrag og avisoppslag.

”VRI miniundersøkelse om turisme basert på bøker og film”: Prosjektet kom i ”kjølevannet” av tv-serien Himmelblå med økt mediaoppmerksomhet og turisttilstrømning, og pågikk 2010-2011. Næringen og destinasjonsselskap på Helgeland ønsket økt kunnskap om film- og/eller bokbasert turisme spesielt, og bruk av fortelling mer generelt. Dette ble gjort gjennom case-studier og litteraturstudier. Resultatene ble spesielt drøftet opp mot utfordringer og muligheter på Helgeland i etterkant av tv-serien. Prosjektet var et samarbeid mellom HHB (UiN), Nordlandsforskning og Høgskolen på Nesna og er dokumentert i blant annet UiN rapport nr 2 (2011). Næringen har fått tilbakemelding via foredrag og flere aviskronikker.

”VRI nettverks- og kompetanseutvikling 2010 og 2011”: Prosjektet ble gjennomført i 2010 i samarbeid mellom Nordlandsforskning, HHB (UiN) og Kunnskapsparken Helgeland (KPH), med bedrifter primært fra Helgelandskysten. Formålet i kompetanseutviklingsdelen var å fokusere på bruk av fortellinger og dramaturgi i opplevelsesdesign og produksjon. Prosjektet ble videreført i 2011 av HHB (UiN) og KPH, og hovedmålet var å jobbe frem en godt forankret søknad til Innovasjon Norge (IN) om forprosjekt til bedriftsnettverk (ble innvileg). Prosjektet ga mulighet til en aksjonsforskningsrelatert nærstudie (og data) av prosesser, utfordringer og muligheter. Nettverket vil bli følgeforsket via OiN, og noen av bedriftene følges gjennom casestudier over tid.

”VRI benchmarking av lisensiering og sertifisering”: Prosjektet ble gjennomført i 2011 i samarbeid mellom HHB (UiN), Nordlandsforskning, Universitetet i Stavanger og Arena Innovative Opplevelser, og var en første fase av forprosjektet. Det ble gjort en kvalitativ pilotstudie (Svalbard spesielt), startet litteraturstudie om guiding, samt laget en dokumentasjon av hvilke sertifiseringsordninger som finnes i Skottland, New Zealand og Island innen reiseliv generelt og særlig med hensyn til aktive naturbaserte opplevelser og guiding. Det ble også skaffet finansiering for videreføring av forprosjektet (se nedenfor).

”VRI sertifisering og effekter”: Prosjektet gjennomføres i 2012 med finansiering gjennom VRI Nordland og Troms, Arena Innovative Opplevelser, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og OiN (HHB del). De to Arena klyngene er prosjekteiere, og prosjektledelse ligger hos HHB (UIN) som i samarbeid med Nordlandsforskning, Nofima (i Troms) og UiS skal utføre det. Internasjonal kontakt vil bli etablert i tillegg. Prosjektet skal undersøke positive og negative konsekvenser av sertifiseringsordninger innen aktive naturbaserteopplevelser og guiding i to-tre land utenfor Norge. I tillegg skal prosjektet bidra til læring over fylkesgrensene.

”VRI fenomenbasert turisme”: Gjennomføres i 2012 med finansiering gjennom VRI Nordland og Troms, Arena Innovative Opplevelser og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. De to sistnevnte er prosjekteiere, og prosjektledelse ligger hos Novadis ( www.novadis.no). Det er ennå åpent om det blir flere medvirkende. Prosjektet skal gjøre case-studier i andre land som har lyktes med fenomenturisme. I tillegg skal prosjektet bidra til læring over fylkesgrensene.

”VRI Matopplevelser på Helgeland 2011 og 2012”: Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandsforskning, Bioforsk og nettverket Et himmelsk sidesprang, i 2011. Nettverket består av 8 bedrifter på som har det til felles at de alle er spisesteder. Mat er en viktig del av turistenes opplevelse av en destinasjon. I prosjektet gjennomførte forskerne intervju med alle bedriftene blant annet om hvordan nettverket fungerte og hvordan bedriftene så for seg at en kunne videreutvikle bruk av lokal mat. Prosjektet skal videreføres i 2012 med fokus på videreutvikling av nettverket og dets matsatsing.

”VRI Møteplass for bedrifter i verdikjeden for bær og grønnsaker i Nordland”: Prosjektet gjennomføres i 2012 av Nordlandsforskning. Fokuset er på mat som en del av turistenes opplevelse av Nord-Norge. Hensikten er å få produsenter av bær og grønnsaker til å møte spisesteder for å lære om hverandres utfordringer, for eksempel krav til kvalitet og produksjonssyklus. Utvikling og dialog er sentralt i prosjektet som skal gjennomføres med et dagsseminar hvor ulike tema tas opp.

 

 
Logg på Fronter:
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner