Kommende hendelser
Ingen hendelser
Juni 2012
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Finansiert av:
Banner
Medieklipp:

Skrur på TV-sjarmen (Dagbladet 2. mai 2012)

Intervju med Tove Dahl (Nordlys, 11. februar 2012)

Samarbeid gir verdiskaping (Nordlys 27. november 2011)

Ny nordområdestrategi - nye muligheter (forskningsradet.no 16. november 2011)

Økende press på nordområdene (forskningsradet.no 15. november 2011)

Rekord for Nordnorsk Opplevelseskonferanse (reiselivskunnskap.no 7. november 2011)

Gåsehud er gull for reiselivsnæringen (innovativeopplevelser.no 7. november 2011)

Turistforskere på Svalbard (Svalbardposten 19. august 2011)

Himmelblå-turisme - smi før jernet blir kaldt (Brønnøysunds Avis 22. juni 2011)

Opplevelsesturisme
(NRK Ekko, mp3fil, 16. juni 2011)

Skal forske på Helgelandsprosessen (RanaBlad 6. juli 2011)

En kompleks region (Brønnøysunds avis 5. juli 2011)

Får midler til forskning (RanaBlad 6. juli 2011)


     

Hvem er franske turister og hva vil de?

Naturbasert turisme er et stort og voksende marked for mange land som Australia, New Zealand og Norge.

Til tross for detaljert forskning og analyser av motivasjonen og aktiviteten til turister etter en turistopplevelse, er lite forskning gjort for å identifisere potensielle turisters destinasjonsvalg før de reiser. Dette ville Aaron Tkaczynsk og Nina K. Prensen rette opp med en studie av franskmenn.

Målrettet markedsføring

Forskerne skriver at det er viktig med kunnskap om hvordan en kan forstå potensielle turister til Norge, blant annet for å målrette markedskampanjer. Turistnæringa må vite hvordan man skal få turistene til å reise til sin destinasjon.

Forskerne Aaron Tkaczynsk og Nina K. Prebensen har benyttet en prosedyre for å finne markedspotensialet for naturbasert turisme i Norge. Den ble fulgt av en undersøkelse til franskmenn.

Undersøkelsen ser på turistenes motivasjon før de velger en reise, preferanser, hvilke aktiviteter de søker, alder, utdannelse, arbeid, kjønn, inntekt, størrelse på husholdningen og hvor de bor.

Totalt ble 2010 franskmenn som har vist en interesse for naturbaserte ferier og er interessert i å besøke Norge spurt. Disse gruppert i tre segmenter med fellestrekk.

Det viser seg at disse tre gruppene varierer en god del. Turistene i et av segmentene var eldre, de arbeider ikke (pensjonert) og deltar i mindre utfordrende aktiviteter når de reiser. Et annet segment består av unge, som arbeider full tid og deltar gjerne i ekstrem sport.

Som et resultat av studien har forskerne anbefalt å utnytte alle segmentene av potensielle turister. Reiselivet må promotere forskjellige aktiviteter. Reiselivet bør profilere forskjellige aktiviteter rettet mot de ulike segementene i sitt markedsmateriell. Eksempelvis aktiviteter som appellerer til unge som vil delta i ekstrem sport og aktiviteter av mindre strevsom karakter rettet mot eldre.

Samarbeid mellom Australia og Norge

Artikkelen er skrevet av Aaron Tkaczynski, lecturer ved The University of Queensland og Nina K. Prebensen, professor ved Tromsø University Business School og leder av arbeidspakke 2- Verdiskaping gjennom turistopplevelser i Opplevelser i nord. Dataene er samlet inn i regi av Innovasjon Norge.

Artikkelen heter: French nature-based tourist potentials to Norway: Who are they? Og er akseptert for publisering in tidsskriftet Tourism Analysis.

 
Logg på Fronter:
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner