Kommende hendelser
Ingen hendelser
Juni 2012
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Finansiert av:
Banner
Medieklipp:

Skrur på TV-sjarmen (Dagbladet 2. mai 2012)

Intervju med Tove Dahl (Nordlys, 11. februar 2012)

Samarbeid gir verdiskaping (Nordlys 27. november 2011)

Ny nordområdestrategi - nye muligheter (forskningsradet.no 16. november 2011)

Økende press på nordområdene (forskningsradet.no 15. november 2011)

Rekord for Nordnorsk Opplevelseskonferanse (reiselivskunnskap.no 7. november 2011)

Gåsehud er gull for reiselivsnæringen (innovativeopplevelser.no 7. november 2011)

Turistforskere på Svalbard (Svalbardposten 19. august 2011)

Himmelblå-turisme - smi før jernet blir kaldt (Brønnøysunds Avis 22. juni 2011)

Opplevelsesturisme
(NRK Ekko, mp3fil, 16. juni 2011)

Skal forske på Helgelandsprosessen (RanaBlad 6. juli 2011)

En kompleks region (Brønnøysunds avis 5. juli 2011)

Får midler til forskning (RanaBlad 6. juli 2011)


     

Målsetting

Prosjektets målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gjennomføre forskning av høy kvalitet på (1) tjenesteinnovasjon i opplevelsesbasert reiseliv og (2) samskaping av verdier for bedrifter, forbrukere og reiselivs- og opplevelses-næringer i Nord-Norge. Gjennom å etablere et solid system for kunnskapsformidling vil forskningen bidra til å utvikle og styrke opplevelsesbasert reiseliv gjennom økt konkurranseevne og bærekraft.


Delmål

1.     Generere forskningsbasert kunnskap som legger grunnlag for innovasjon, verdiskaping og næringsutvikling. Sentrale stikkord er: omfattende publisering, internasjonal synlighet og god kunnskapsspredning.

2.     Styrke eksisterende nettverk og samarbeid og utvikle nye gjennom utvidet forskningssamarbeid. Sentrale stikkord er: integrering av partnerne, utvikling av nettverk og inkludering av alle brukergrupper.

3.     Styrke konsortieinstitusjonenes attraktivitet som studiesteder, som arbeidsplasser for forskere og som partnere i FoU-samarbeid. Sentrale stikkord er: styrke utdanningstilbudene (fra bachelor til ph.d.), høy kvalitet på forskning og samarbeid og økt deltakelse i internasjonale forskningsaktiviteter. 

4.     Utdanne høyt kvalifiserte kandidater og tilby relevant kunnskap for næringen og offentlig sektor. Sentrale stikkord er: utnytte studiestedenes store og unike studentmasse, utvikle relevant kunnskap for næring og offentlig sektor og høy grad av interaksjon mellom FoU- og HoU-miljøene, næringen og offentlige aktører.

 
Logg på Fronter:
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner