Kompetansebehov i reiselivs- og opplevelsesnæringa i nord

Ein kartlegging med hovedvekt på Nordland.

Dette er første rapport i kompetanseutviklingsprosjektet "Opplevelsesbasert Verdiskaping", et prosjekt finansiert gjennom Innovasjon Norges kompetanseutviklingsprogram for regionale næringsmiljøer. Prosjektet er eid av næringsklyngen Innovative Opplevelser (InnOpp), og gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning, Novadis, Universitetet i Nordland og Reiselivsfagskolen i Lofoten.

Det konkrete målet med kompetanseutviklingsprogrammet er å gi reiselivs- og opplevelsesnæringa et modulbasert kompetanseutviklingsprogram omkring opplevelsesbasert verdiskaping på tre nivå (fagskole, Bachelor og Master). Innholdet skal skreddersys og gjøres tilgjengelig både i form av etter- og videreutdanning og kandidatproduksjon, og det skal ha en form som er tilpasset næringsaktørenes drift og sesonger, deres kompetansegrunnlag og deres behov for å styrke egen lønnsomhet.

Denne første rapporten viser resultatet fra kartlegging av kompetansebehov som er gjennomført i opplevelsesnæringa i nord med hovedvekt på Nordland. Data ble samlet inn i april 2015.

Publikasjonsnr.
NF-Notat 1020/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 49
Pris kr 50
Last ned PDF

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: