Kvalitetssystem og sertifisering innen naturbasert reiseliv:

Erfaringer og effekter i Skottand, New Zealand og Island. UiN rapport skrevet som en spin-off fra Opplevelser i nord av Dorthe Eide og Trude Borch.

Publikasjonsnr.
UiN rapport nr. 3 2014
Antall sider 186
Last ned PDF

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: