Lanserer nytt verktøy for reiselivet

Forskere og forfattere Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren med det nye verktøyheftet i hende. Foto: Thoralf Fagertun

Testing gir bedre kvalitet og mindre ressurssløsing på vei fra idé til produkt, men ikke alle reiselivsbedrifter kjenner metodene. Nå finnes hjelpen like for hånden, lett forståelig og forskningsbasert.

De to forskerne Dorthe Eide og Elisabet Ljunggren fra Nord universitet har samlet nyttige tips til reiselivsbedriftene i heftet «Testing som metode i innovasjonsprosesser – Et verktøyhefte med eksempler fra opplevelsesbasert reiseliv».

Ljunggren og Eide har lenge forsket både på, for og sammen med opplevelsesbasert reiseliv, blant annet gjennom det åtteårige prosjektet «Opplevelser i nord».

– Vi så at testing var lite brukt som metode i bedriftenes innovasjonsarbeid. Mange bedrifter lanserte ideene sine som produkter for kjapt, uten å teste dem først. Dermed risikerte de å lansere et produkt med lav kvalitet eller at gode ideer aldri ble realisert på en skikkelig måte, sier Eide.

Dårlige ideer lukes ut
De to forskerne bestemte seg for å undersøke saken nærmere, og fikk midler til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Ljunggren og Eide studerte over 25 innovasjonsprosjekt i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter og gjorde mange interessante observasjoner. Vanligvis ville et slikt prosjekt resultere i en forskningsrapport og vitenskapelige artikler.

– Men vi ønsket ikke å lage en vanlig rapport. Vi ønsket å lage et verktøy som reiselivsnæringen kunne ta i bruk, sier Ljunggren.

Det ble utarbeidet en presentasjon av to av casene, som ble testet på 120 workshopdeltakere på Norsk Opplevelseskonferanse høsten 2015. Tilbakemeldingene var positive og sammen med gode hjelpere ble innspillene bearbeidet og det endelige heftet tok form.

Og etter en lang sisteetappe er heftet nå ferdig og klart til bruk.

– Vi har laget et verktøyhefte med konkrete tips til bedrifter for hvordan de bør jobbe med sine innovasjonsprosesser, sier Ljunggren.

– Det handler om å bli mer bevisst på hvordan man jobber. Ved hjelp av testing kan bedriftene luke ut de dårlige ideene i en tidlig fase, lenge før kunden får sjansen til å bli misfornøyd. De kan dessuten slippe å bruke penger på å utvikle produkter markedet ikke vil ha

Enkle, men effektive verktøy
Et av casene i heftet er fra Hamsunsenteret, som ønsket å fornye Hamsuns barndomshjem som museumsopplevelse. Gjennom det nye opplegget skulle besøkende få servert kaffe av guider som spilte rollen som beboere i huset, gjester ble oppfordret til å røre ved gjenstander og sågar prøve ut senga til nobelprisvinneren.

Guidene fikk stor frihet i å utvikle opplevelsen, men ble pålagt å føre en loggbok. I loggboka noterte guidene hva som fungerte og ikke fungerte, og loggbøkene ble sentrale da tiltaket skulle evalueres. Guidenes notater ble brukt til å justere opplevelsen før neste sesong og Hamsuns barndomshjem opplevde en formidabel økning i antall besøkende.

– Loggbøker er en enkel og god metode, og et verktøy som fungerer godt. Poenget er å arbeide systematisk og kunnskapsbasert, sier Eide.

Reiselivet trenger metodikk
Heftet presenterer en rekke slike verktøy som har hjulpet ulike reiselivsbedrifter. Testing kan skje i alle faser av innovasjonsprosessen, ikke kun ved kommersialisering eller annen implementering. Hvem som deltar i testing varierer, blant andre potensielle og reelle kunder, turoperatører, medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere.

– Primærmålgruppen er reiselivsbedrifter og virkemiddelapparatet, men også studenter og forskere kan ha stor nytte av heftet, sier Eide.

– Testing er vanlig i mange bransjer, og i noen er det obligatorisk, for eksempel testing av medisiner. Reiseliv har få barrierer ved utvikling og produksjon av opplevelsesprodukter, det er derfor viktig å få opp gode metoder som kan øke systematikken, involvering og bidra til mer kunnskapsbasert innovasjon.
 

«Testing som metode i innovasjonsprosesser – Et verktøyhefte med eksempler fra opplevelsesbasert reiseliv» er bygd på forskning finansiert gjennom programmene Opplevelser i nord (Norges forskningsråd) og VRI Nordland (Nordland fylkeskommune). Det er dessuten lagt ned en betydelig egeninnsats fra både bedrifter og forskere for å realisere heftet. Innovasjon Norge har bidratt til formidlingen gjennom klyngen Innovative Opplevelsers regionale kompetanseprosjekt.

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: