Marknadsföringsboken

Marknadsföringsboken ger heltäckande kunskaper på grundläggande kurser i marknadsföring vid universitet och högskola samt kurser för yrkesverksamma personer. Boken är modern och praktisk, men vilar på stadig teoretisk grund. Den förklarar både överskådligt och uttömmande hur marknadsföringens olika delar hänger ihop. Ofta med svenska exempel. Les mer og kjøp boken her.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: