Norsk opplevelseskonferanse med 260 deltakere

Opplevelser i nords femårsmelding.

Lansering og salg av ny bok, lansering av 5 årsmeldingen fra Opplevelser i nord, film fra «forskerhula» til OiN forsker, debatt med OiNs prosjektleder, presentasjon av doktorgradsarbeid, workshop om innovasjon med testing som metode, kvalitetssikring av opplevelser, alt dette bidro OiN-forskere med under Norsk opplevelseskonferanse i Svolvær med 260 deltakere.

Vi ønsker ei kunnskapsbasert opplevelsesnæring sto fram som ett av hovedinntrykkene etter Norsk opplevelseskonferanse 2015.

Fra paneldebatten, fra venstre: Bård Jerevan, Einar Lier Madsen, Kristin Krohn Devold, Arne Trengereid, Ann Jorid Pedersen og Audun Pettersen.

Konferansen samlet over 260 deltakere, fra både næringa, virkemiddelapparat, offentlige myndigheter og forskningsmiljøet. Opplevelser i nord hadde mange bidrag og alle deltakerne på konferansen fikk utdelt hver sin 5 årsmelding, med smakebiter fra forskningsprosjektet.

Hva driver vekst? Kunnskap, kompetanse og kapital

Prosjektleder for Opplevelser i nord, Einar Lier Madsen deltok i paneldebatt deltok i paneldebatten med blant andre NHO, Innovasjon Norge, Mimir, og NordNorsk Reiseliv, hvor temaet var Opplevelsens betydning som driver for vekst i norsk turisme de neste 10 årene.

Madsen dro fram at samtlige norske næringer har virkemidler tilpasset dem fra Norges forskningsråd.

– Det trenger reiselivet også! Det er nødvendig for at reiselivet skal utvikle seg, understreket Einar Lier Madsen. Og kunnskap som utvikles i samspill mellom næringa og forskningsmiljøet er den beste.

Ann Jorid Pedersen fra Mimir dro også fram poenget om at for at reiselivet skal utvikle seg må man få tak i ungdommer med sans for service.

Trenger mer kunnskap

– Kunnskap blir kompetanse når den tas i bruk av aktørene, fortalte representant fra næringa

– Vi må evne og skaffe kunnskap som næringa trenger, framholdt Bård Jerevan, både programleder under konferansen og fra Arena Innovative opplevelser.

Chris Doyle fra den internasjonale adventure turismeorganisasjonen, ATTA, sa at vi må få andre måter å måle suksess på, enn hoder i sengene. Han rettet også oppmerksomheten mot at vekst må være bærekraftig.

Workshop med innovasjon med testing som metode

Dorthe Eide med workshop med innovasjon og testing som tema.

Dorthe Eide, OiN-forsker og fra Handelshøgskolen ved UiN, tjuvstartet konferansen med en workshop hvor innovasjon og testing var tema. Over 100 påmeldte deltok og fikk høre om hvordan denne metoden som er utviklet av Eide og Elisabet Ljunggren fra OiN og Nordlandsforskning har fungert i praksis.

Eide og Ljunggren har studert 25 innovasjonsprosesser som har brukt testing som metode, og forskerne deltar også selv i prosessene. Testing gir en kjappere og billigere innovasjonsprosess. Testing hindrer at det blir brukt tid på de dårlige ideene.

– God samhandling er viktig i slike prosesser og særlig i sånne åpne innovasjoner hvor medarbeidere og kunder deltar, sa Eide

Fra Ikke rør! Til Vennligst slå deg ned

Solveig Hirsch, formidlingsleder ved Hamsunsenteret, fortalte om deres innovasjonsprosjekt med å lage Knut Hamsuns hjem fra en museumsopplevelse til et kaffeslabberas.

Formidlingsleder Solveig Hirsch om Hamsuns barndomshjem.

– Hvordan ser det ut hjemme hos en som gikk 252 dager på skolen og endte opp med Nobels fredspris? Det var litt av ideen bak det nye konseptet, som ga hele 40 % økning i besøk i testsesongen 2014, fortalte Hirsch.

Forskerne og de som har vært med i innovasjonsprosesser med testing som metode, jobber nå med en veileder som beskriver ulike metoder. Deltakerne på workshopen fikk se utdrag fra veilederen og fikk anledning til å komme med tilbakemeldinger på oppsett til veilederen.

Innholdsrik konferanse

Andre ingredienser under konferansen var; fra ryddegutt til væreier, oppmerksomhet og tilstedeværelse, tørrfiskens historie, utdeling av bygdeutviklingsprisen 2015 – som gikk til Dønnes gård, lokalmat og historiefortelling.

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: