– Opplevelser i nord er en suksesshistorie

Prosjektleder Einar Lier Madsen ledet sluttkonferansen til Opplevelser i nord. Foto: Thoralf Fagertun

Forskning som har gitt reiselivsnæringen kunnskapen den trenger for å lykkes. Slik ble Opplevelser i nord beskrevet ved reisens slutt.

Mange hadde møtt opp i lokalene til Norges forskningsråd for å delta på sluttkonferansen til Opplevelser i nord og gjøre opp status etter 8 år med forskning på opplevelsesbasert reiseliv.

– Jeg vil gratulere Opplevelser i nord med et vel gjennomført og spennende prosjekt. Dette er ei satsing som viser at det er mulig å få til relevant kunnskapsutvikling i praksis. Det trenger reiselivsnæringen om den skal bli i verdensklasse, sa statssekretær Dilek Ayhan.

Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Elise Husum, registrerte fornøyd at det har vokst frem flere sterke miljøer for reiselivsforskning.

– Disse miljøene må vi bygge videre på, undestreket hun.

Innovasjon og co-creation
Dorthe Eide, førsteamanuensis ved Nord universitet, har vært sentral i prosjektet og presenterte sin forskning om innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. Hun fortalte at de ulike aktørene i forskningsinnsatsen etter hvert har fått god nytte av hverandre.

 – Prosjektet viser at det er mulig å få til samarbeid mellom virkemiddelapparat, næring og forskere, men man må trene seg på det og man må ha plasser å møtes, så blir man god etter hvert.

Professor Nina Prebensen, også en sentral prosjektaktør, snakket om co-creation, det å delta i skapelsen av sin egen opplevelse.

 – Vår forskning viser at både fysisk og mental deltakelse øker verdien av opplevelsen. Du øker din egen tilfredshet ved å skape noe for deg selv, sammen med andre.

Prebensen understreket dessuten at både hun og hennes kolleger var klar for videre forskning og inviterte til bredt samarbeid om fremtidige prosjekter.

Bedriftene omfavner forskning
Mest applaus denne dagen gikk til Hanne Østerdal, som er nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune. Samarbeidet mellom offentlige myndigheter, forskere og næringsliv har fungert svært godt i Nordland.

– Opplevelser i nord er en suksesshistorie. Selv små og bittesmå bedrifter har hatt nytte av forskning i sitt utviklingsarbeid, sa Østerdal.

Hun skrøt av forskernes evne til å oversette kompleks forskning til matnyttig kunnskap for bedriftene.

– Opplevelser i nord har utviklet manualer som forteller hva markedet vil ha, hva som skal til for å skape gåsehudopplevelser, hvordan man beskytter produktet sitt, og mye mer. Dette har gjort at bedriftene har innsett at forskning er viktig for dem.

Effektivisering i Lofoten
Også for Nordland fylkeskommune har Opplevelser i nord vært til god hjelp.

– Forskningen har gjort oss i stand til å forstå hva som kreves for å tilrettelegge for den svært komplekse reiselivsnæringa. Men vi er så vidt begynt. Vi trenger mye mer kunnskap for å skape en konkurransedyktig og fremtidsrettet reiselivsnæring, sa Østerdal.

Noen minutter tidligere hadde Geir Martin, daglig leder for XXLofoten, presentert en interessant graf. Den viste at forskning- og utviklingsarbeid hadde hjulpet bedriften til å produsere over dobbelt så mye, uten å bruke ei krone ekstra på lønn.

– Effektivisering, systematisering og riktig bruk av personalressurser gjør at vi produserer vanvittig mye mer, med de samme lønnskostnadene. Og lønnskostnader er den store stygge ulven for små bedrifter som oss.

SE VIDEO AV HELE KONFERANSEN

Presentasjonene til bidragsyterne:

Velkommen og introduksjon ved Einar Lier Madsen, prosjektleder Opplevelser i nord / seniorforsker Nordlandsforskning.

Hvorfor forskningsbasert kunnskap er viktig – utfordringer og muligheter for reiselivet sett fra Forskningsrådet, Elise Husum, avdelingsdirektør Norges forskningsråd

Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv, Dorthe Eide, førsteamanuensis Nord universitet – Handelshøgskolen

Betydningen av kunnskap og verdier ved innovasjon: Eksempler fra hvalsafari, Hin Hoarau Heemstra, førsteamanuensis, Nord universitet Handelshøgskolen og tidligere doktorgradsstudent i Opplevelser i nord

Entreprenørskap i opplevelsesnæringene: Ruralitet, hushold og lokal mat, Elisabet Ljunggren, professor Nordlandsforskning/Nord universitet

Psykologi er med på reisen: Verdien av utforskende tanker, følelser og lyst,  Tove Dahl, professor UiT Norges arktiske universitet.

Besøksattraksjoner som opplevelsesprodukter,  Øystein Jensen, professor Nord universitet/UiS.

Samarbeid mellom næring og forskning er nødvendig! Geir Martin, daglig leder XXLofoten

Opplevelsesfokus og mer kunnskap er nøkler! Trond Øverås, administrerende direktør Nordnorsk reiseliv AS

Slik kan forskningsbasert kunnskap brukes i næringsutvikling!  Hanne Østerdal, nærings- og utviklingssjef Nordland fylkeskommune

Debattleder reiselivsjournalist Christine Baglo. I panelet: Hanne Østerdal, Geir Martin, Nina Prebensen

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: