Reisebrev fra opplevelseskonferansen

Cato Slettvold studerer psykologi ved Universitetet i Tromsø. Han er 23 år og kommer fra Tromsø. Han startet på masterstudiet i høst. Som inspirasjon til det kommende arbeid med masteroppgaven inviterte Opplevelser i Nord ham til å delta på Norsk Opplevelseskonferanse.

Hans plan for masteroppgaven er psykologien bak beskrivelsene i menyer på restauranter og spisesteder. Her deler han litt av erfaringene fra konferansen:

Konferansen ga meg mange nye ideer og tanker rundt reiseliv og opplevelser. Jeg fikk en dypere forståelse for bredden innenfor reiselivet. Jeg tror alle med interesse for reiseliv, ville kunne hatt stort utbytte av foredragene som ble holdt. Flere av foredragene var både spennende og nyttige for det jeg ønsker å gjøre videre.

Som student er det naturlig å se etter forskningen som ligger bak foredragene, men også at det finnes muligheter til bedre utnytting av forskning. Samtidig var det betryggende å se at Innovasjon Norge kan hjelpe engasjerte mennesker som har gode ideer de vil gjennomføre. Dette er ting som motiverer og gir ny giv til videre arbeid og studie.

Jeg ser at det er teori som kan benyttes, og det finnes felter hvor man kan forske. Dette er fint for en student med ønske om å kunne engasjere meg i dette området også etter endt studium. Konferansen var inspirerende, ga meg et godt innblikk i turismens verden og viste at det er rom for flere bidragsytere. Det er en spennende tid for turistnæringen, og jeg vil gjerne bidra med det jeg kan og det jeg kommer til å lære videre.

Til slutt vil jeg få takke for muligheten til å delta. Bodø var en god vertskapsby, under banketten måtte jeg slukøret innrømme at selv en Tromsøgutt gledet seg til neste fortelling om Bodø sin historie. Scandic hotell og Norsk opplevelseskonferanse lyktes med å gjøre konferansen til en opplevelse i seg selv.

 

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: