Siste PhD fra Opplevelser i nord

En lykkelig og lettet Sølvi Solvoll etter vellykket disputas. Foto: Nhien Nguyen
En lykkelig og lettet Sølvi Solvoll etter vellykket disputas. Foto: Nhien Nguyen

Sølvi Solvoll ble nylig den aller siste doktoren finansiert av Opplevelser i nord-prosjektet. – Men det betyr ikke slutten for forskningen, understreker hun.

Solvoll disputerte for graden PhD ved Handelshøgskolen på Nord universitet torsdag 14. desember, etter en lang og tøff innspurt.

– Når man jobber hardt mot et mål i lang tid, er det veldig godt å komme frem. Jeg ble litt stressa av å vente på disputasen, innrømmer den ferske doktoren.

Hun beskriver disputasdagen som veldig fin. Men at den også var krevende, er lett å skjønne: Først prøveforelesning over et tema hun bare kjente perifert, deretter presentasjon av selve avhandlingen, før den stakkars PhD-kandidaten ble kastet til ulvene i form av to opponenter.

– To meget kvalifiserte folk stilte meg kritiske spørsmål i en og en halv time. De spurte meg til og med om detaljer i en artikkel jeg skrev for fire år siden, ler Solvoll, som uansett mestret situasjonen godt.

– En halv time senere bekreftet de at jeg hadde klart meg bra og var godkjent som doktor.

Kunnskapen lever videre
Og dermed kunne festen begynne. Men Solvolls PhD markerer også den endelige avslutningen av forskningsprosjektet Opplevelser i nord.

­– Dette er det siste doktorgradsprosjektet som har blitt finansiert gjennom Opplevelser i nord. Men kunnskapen vi har laget gjennom OiN, lever videre og kan brukes til å starte nye prosjekter, understreker hun.  

Avhandlingen fokuserer på valg gründere i reiselivs- og opplevelsesnæringen må ta når de etablerer bedrift. Tittelen er «Development of effectual and casual behaviors: Exploring new venture creation in the tourism industry».  

Planlegging vs fleksibilitet
Prosjektet undersøker forskjellen mellom den tradisjonelle og svært planbevisste tilnærming til bedriftsetablering og den mer fleksible og mulighetsorienterte tilnærmingen som stadig flere gründere velger å ta i bruk.

– Datainnsamlingen er hovedsakelig gjort blant gründere i reiselivsnæringen i Norge. Funnene fra avhandlingen viser hvordan gründernes preferanser og hvordan de oppfatter omgivelsene har betydning for hvordan de går frem i oppstartsprosessen, heter det i beskrivelsen av avhandlingen på Handelshøgskolens hjemmeside.

– Avhandlingen diskuterer videre betydningen av eksterne aktører, samt gründernes læring i denne prosessen.

Les mer her

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: