Turisters opplevelser av besøksattraksjoner

Resultater fra besøksundersøkelse av nordnorske attraksjoner.

Forfatter: Øystein Jensen

 

 

Publikasjonsnr.
UiN-rapport 6/2013
ISBN
978-82-7314-730-1
Antall sider 75

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: