Vi kondolerer

Per Østergaard – datainnsamling på Svalbard.

Per Østergaard, professor II ved Handelshøgskolen Nord universitet og forsker på Opplevelser i Nord, døde natt til onsdag 6. april i Odense, Danmark. Han hadde sin hovedstilling ved Syddansk Universitet, Institutt for Marketing and Management. Per var engasjert på delprosjektet wp 2.4 ”Ordinære og ekstraordinære turistopplevelser” og var sentral i forskningsgruppens datainnsamling både på Svalbard og i Lofoten.

Skrevet av: Frank Lindberg, Handelshøgskolen Nord universitet.

Per var internasjonalt anerkjent for sine bidrag innenfor forbruk av opplevelser og konseptualisering i markedsføring. Han har skrevet flere artikler sammen med Frank Lindberg og Øystein Jensen.

Per arbeidet ut fra perspektivet Consumer Culture Theory (CCT) og viste bl.a. hvordan forbrukernes transformasjoner inn/ut av turistrollen skaper utfordringer for opplevelsen (Lindberg & Østergaard, 2015) samt hvordan CCT kan bidra til en alternativ forståelse av turistopplevelsene (Jensen, Lindberg, Østergaard, 2015).

Han medforfattet også et kapittel til OiN boka ”Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen” (Cappelen Damm Akademisk, 2015).

Per vil bli dypt savnet og våre tanker går til hans nærmeste familie. Begravelsen finner sted den 16. april i Odense.

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: