Videreutvikling og innovasjon av naturbaserte opplevelsesprodukter

Case "videreutvikling og innovasjon av opplevelsesprodukter". Bacheloroppgave fra Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomien, Handelshøgskolen ved Nord universitet, skrevet av Charlotte Johansen og Malin-Katrin Hansen.

Temaet for denne bacheloroppgaven er utvikling og innovasjon av opplevelsesprodukter. Formålet har vært å undersøke hvordan verdidimensjoner kan bidra til innovasjon og utvikling av naturbaserte opplevelser, gjennom følgende problemstilling: ”Hvilken betydning har verdidrivere for bedrifters videreutvikling og innovasjon av opplevelsesprodukter?”

Opplevelser i nord
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Personvern

Finansiert av: